Da li vaš DNS validira DNSSEC?

Test proverava da li vaš DNS razrešivač validira DNSSEC potpisane domene. Da bi test radio morate omogućiti JavaScript.


check

Ukoliko želite da ponovite test nekoliko puta možda ćete, zbog ograničenja JavaScripta, morati da obrišete istoriju web brwsera (ili samo da ga zatvorite i ponovo pokrenete) i da obrišete DNS keš vašeg uređaja.

DNSSEC za korisnike

Svi savremeni DNS serveri podržavaju DNSSEC validaciju, ali je ona u najvećem broju slučajeva ostavljena kao opcija koju treba uključiti. Ako je rezultat testa negativan, obratite se svom internet provajderu ili administratoru sistema i tražite od njih da uključe validaciju DNS odgovora.

Alternativa je da sami instalirate DNS server ili koristite DNS server kućnog rutera ukoliko ima opciju validacije. Takođe možete koristiti i javne DNS servere kao što su PCH (9.9.9.9), Google (8.8.8.8 ili 8.8.4.4), CloudFlare (1.1.1.1), Cisco (208.67.222.222 ili 208.67.220.220) i druge, koji imaju uključenu validaciju DNSSEC-a.